Vi er veldig glade for at du har vist interesse for vår virksomhet. Databeskyttelse er spesielt høyt prioritert for ledelsen av VALU GmbH. Bruk av nettsidene til VALU GmbH er mulig uten noen indikasjon på personopplysninger; Men hvis en registrert ønsker å benytte seg av spesielle tjenester levert av vårt selskap via vår nettside, kan det være nødvendig å behandle personopplysninger. Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig og det ikke foreligger lovbestemt grunnlag for slik behandling, innhenter vi vanligvis samtykke fra den registrerte. Behandlingen av personopplysninger, for eksempel navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer til en registrert, skal alltid være i tråd med den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR), og i samsvar med de landsspesifikke databeskyttelsesforskriftene som gjelder for VALU GmbH. Disse dataene vil ikke bli gitt videre til tredjepart uten ditt uttrykkelige samtykke.

Ved hjelp av denne databeskyttelseserklæringen ønsker vårt firma å informere offentligheten om typen, omfanget og formålet med personopplysningene vi samler inn, bruker og behandler. Videre blir registrerte informert om rettighetene de har krav på ved hjelp av denne databeskyttelseserklæringen.

Som behandlingsansvarlig har VALU GmbH implementert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre den mest komplette beskyttelsen av personopplysninger som behandles via dette nettstedet. Internett-baserte dataoverføringer kan imidlertid i prinsippet ha sikkerhetshull, så absolutt beskyttelse kan ikke garanteres. Av denne grunn står alle registrerte fritt til å overføre personopplysninger til oss på alternative måter, for eksempel via telefon.

Du kan nå oss ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

VALU GmbH
Halsdorfer Straße 34
35288 Wohratal
Telefon: 06453/21199-50
info@valu.de

Eksterne personvernombud:
Fa.AI-IT Feisel &; Schmidt oHG
Marburger Straße 6
35088 Battenberg
Telefon: 06452/929207
Fru Fischbach
datenschutz@ai-it.de

kompetent databeskyttelsesmyndighet:
The Hessian Data Protection Officer
Postboks 3163
65021 Wiesbaden
Telefon 0611/14080
Poststelle@datenschutz.hessen.de

Sikkerhet

Vi tar alle nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap og misbruk. Dataene dine lagres i et sikkert driftsmiljø som ikke er tilgjengelig for allmennheten. I visse tilfeller vil dine personlige data bli kryptert under overføring ved hjelp av Secure Socket Layer (SSL) teknologi.

Dette betyr at kommunikasjonen mellom din datamaskin og våre servere skjer ved hjelp av en anerkjent krypteringsmetode. Hvis du ønsker å kontakte oss på e-post, vil vi gjøre oppmerksom på at konfidensialiteten til informasjonen som overføres ikke kan garanteres. Innholdet i e-poster kan sees av tredjeparter.

selvmotsigelse og avsløring

Som registrert kan du når som helst protestere mot behandlingen og bruken av opplysningene dine. Hvis du har spørsmål om behandlingen og bruken av dine personopplysninger, vil vi gjerne gi deg informasjon når som helst. På forespørsel vil vi informere deg spesielt om dataene vi har lagret om deg.

Vi står også til din disposisjon dersom du ønsker å få rettet, blokkert eller slettet dataene dine. For dette formålet, vennligst kontakt info@valu.de eller datenschutz@ai-it.de .

Vi vil også informere deg om opplysningene vi har lagret om deg etter skriftlig forespørsel.

Informasjonskapsler

Noen av nettsidene våre bruker såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler skader ikke datamaskinen din og inneholder ikke virus. Informasjonskapsler brukes for å gjøre tilbudet vårt mer effektivt, brukervennlig og sikkert. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din og lagres av nettleseren din. De fleste av informasjonskapslene vi bruker er såkalte «session cookies». De slettes automatisk etter besøket ditt. Andre informasjonskapsler forblir lagret på sluttenheten din til du sletter dem. Disse informasjonskapslene gjør at vi kan gjenkjenne nettleseren din ved ditt neste besøk. Du kan stille inn nettleseren din slik at du er informert om innstillingen av informasjonskapsler og kun tillate informasjonskapsler i enkelttilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler for enkelte tilfeller eller generelt og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. (Du kan justere bruken av informasjonskapsler i nettleseren din under "Innstillinger".) Hvis informasjonskapsler er deaktivert, kan funksjonaliteten til denne nettsiden bli begrenset.

(ytterligere informasjon: https://de.wikipedia.org/wiki/Cookie)

Google

Google Tag Manager

Vi bruker Google Tag Manager. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er et verktøy som vi kan bruke til å integrere sporings- eller statistiske verktøy og andre teknologier på nettstedet vårt. Google Tag Manager selv oppretter ingen brukerprofiler, lagrer ingen informasjonskapsler og utfører ingen uavhengige analyser. Den brukes kun til administrasjon og visning av verktøyene som er integrert via den. Google Tag Manager registrerer imidlertid IP-adressen din, som også kan overføres til Googles morselskap i USA.

Google Tag Manager brukes på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) GDPR. Nettstedoperatøren har en legitim interesse i en rask og ukomplisert integrasjon og styring av ulike verktøy på sin nettside. Hvis et tilsvarende samtykke ble bedt om, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av Art. 6 Paragraf 1 lit a DSGVO og § 25 Para B. enhetsfingeravtrykk) i betydningen av TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Google Analytics

Denne nettsiden bruker funksjoner til nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gjør det mulig for nettstedoperatøren å analysere atferden til besøkende på nettstedet. 9 / 13 Nettstedsoperatøren mottar ulike bruksdata, som f.eks. B. Sidevisninger, oppholdstid, operativsystemer som brukes og brukerens opprinnelse. Disse dataene tilordnes den respektive sluttenheten til brukeren. Det er ingen tilordning til en bruker-ID.

Videre kan vi bruke Google Analytics til å registrere muse- og rullebevegelser og klikk, blant annet. Videre bruker Google Analytics ulike modelleringsmetoder for å supplere de registrerte datasettene og bruker maskinlæringsteknologier for dataanalyse.

Google Analytics bruker teknologier som gjør det mulig for brukeren å bli gjenkjent med det formål å analysere brukeratferd (f.eks. informasjonskapsler eller fingeravtrykk på enheten). Informasjonen som samles inn av Google om bruken av denne nettsiden, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der.

Bruken av denne tjenesten er basert på ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR og paragraf 25 paragraf 1 TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst. Dataoverføring til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler.

Detaljer finner du her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Nettleser-plugin

Du kan hindre Google i å samle inn og behandle dataene dine ved å laste ned og installere nettleserplugin-modulen som er tilgjengelig under følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Du finner mer informasjon om hvordan Google Analytics håndterer brukerdata i Googles databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Ordrebehandling

Vi har inngått en kontrakt med Google for ordrebehandling og fullt ut implementere de strenge kravene til de tyske databeskyttelsesmyndighetene når du bruker Google Analytics.

 

Google Ads

Nettstedoperatøren bruker Google Ads. Google Ads er et nettbasert annonseringsprogram fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gjør det mulig for oss å vise annonser i Googles søkemotor eller på tredjeparts nettsteder når brukeren skriver inn bestemte søkeord på Google (søkeordmålretting). Videre kan målrettede annonser vises basert på brukerdata (f.eks. stedsdata og interesser) tilgjengelig fra Google (målgruppemålretting). Som nettstedsoperatør kan vi vurdere disse dataene kvantitativt, for eksempel ved å analysere hvilke søkeord som førte til visningen av våre annonser og hvor mange annonser som førte til tilsvarende klikk.

Bruken av denne tjenesten er basert på ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR og paragraf 25 paragraf 1 TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataoverføring til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler. Detaljer finner du her: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

 

Googles konverteringssporing

Denne nettsiden bruker Googles konverteringssporing. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Ved hjelp av Googles konverteringssporing kan vi og Google gjenkjenne om brukeren har utført bestemte handlinger. For eksempel kan vi vurdere hvilke knapper på nettstedet vårt som ble klikket på hvor ofte og hvilke produkter som ble sett eller kjøpt spesielt ofte. Denne informasjonen brukes til å generere konverteringsstatistikk. Vi lærer det totale antallet brukere som har klikket på annonsene våre og hvilke handlinger de har utført. Vi mottar ingen informasjon som vi personlig kan identifisere brukeren med. Google bruker selv informasjonskapsler eller sammenlignbare gjenkjenningsteknologier for identifikasjon.

Bruken av denne tjenesten er basert på ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR og paragraf 25 paragraf 1 TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Du finner mer informasjon om Googles konverteringssporing i Googles databeskyttelsesforskrifter: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

 

 

kontakt

Hvis du bruker kontaktskjemaet vårt eller sender oss en e-post, vil opplysningene dine fra forespørselsskjemaet og kontaktopplysningene du oppga der, lagres av oss med det formål å behandle forespørselen. Vi gir ikke videre disse dataene uten ditt samtykke.

Rettslig grunnlag for behandling

Artikkel 6 I lit a DS-GVO tjener vårt selskap som det juridiske grunnlaget for behandlingsoperasjoner som vi innhenter samtykke til for et bestemt behandlingsformål. Dersom behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som den registrerte er part i, slik tilfellet for eksempel er med behandlingsoperasjoner som er nødvendige for levering av varer eller yting av annen tjeneste eller motytelse, vil behandlingen er basert på artikkel 6 I lit b GDPR. Det samme gjelder slike behandlingsoperasjoner som er nødvendige for å gjennomføre pre-kontraktuelle tiltak, for eksempel ved henvendelser om våre produkter eller tjenester. Hvis selskapet vårt er underlagt en juridisk forpliktelse som krever behandling av personopplysninger, for eksempel oppfyllelse av skatteforpliktelser, er behandlingen basert på artikkel 6 I litra c GDPR. I sjeldne tilfeller kan behandling av personopplysninger bli nødvendig for å beskytte de vitale interessene til den registrerte eller en annen fysisk person. Dette vil for eksempel være tilfelle hvis en besøkende ble skadet i vårt selskap og hans navn, alder, helseforsikringsdata eller annen viktig informasjon måtte gis videre til en lege, sykehus eller annen tredjepart. Da vil behandlingen være basert på artikkel 6 I lit d GDPR. Til syvende og sist kan behandlingsoperasjoner være basert på artikkel 6 I lit f GDPR. Behandlingsoperasjoner som ikke dekkes av noen av de nevnte rettsgrunnlagene er basert på dette rettsgrunnlaget dersom behandlingen er nødvendig for å beskytte en legitim interesse til vårt selskap eller en tredjepart, forutsatt at personens interesser, grunnleggende rettigheter og grunnleggende friheter. berørte ikke seire. Slike behandlingsoperasjoner er tillatt for oss spesielt fordi de er spesifikt nevnt av den europeiske lovgiveren. I denne forbindelse mente han at en legitim interesse kunne antas dersom den registrerte er kunde hos den ansvarlige (betraktning 47 punkt 2 DS-GVO).

Varighet som personopplysningene vil bli lagret i

Kriteriet for varigheten av lagringen av personopplysninger er den respektive lovbestemte oppbevaringsperioden. Etter at fristen er utløpt vil tilsvarende data rutinemessig slettes, forutsatt at de ikke lenger er pålagt å oppfylle kontrakten eller å igangsette en kontrakt.

 

Lovfestede eller kontraktsmessige krav for å gi personopplysningene; nødvendigheten av inngåelsen av kontrakten; forpliktelsen til den registrerte til å gi personopplysningene; mulige konsekvenser av manglende levering

Vi presiserer at utlevering av personopplysninger delvis er lovpålagt
(f.eks. skatteregler) eller kan også følge av avtalebestemmelser (f.eks. opplysninger om avtalepartner). Noen ganger kan det være nødvendig å inngå en kontrakt om at en berørt person gjør personopplysninger tilgjengelig for oss, som deretter må behandles av oss. For eksempel er den registrerte forpliktet til å gi oss personopplysninger hvis selskapet vårt inngår en kontrakt med dem.
Unnlatelse av å oppgi personopplysningene vil bety at kontrakten med den registrerte ikke kan inngås. Før personopplysninger oppgis av den registrerte, må den registrerte kontakte ledelsen eller personvernombudet.

Databeskyttelse for søknader og i søknadsprosessen

Behandlingsansvarlig samler inn og behandler personopplysninger til søkere med det formål å håndtere søknadsprosessen. Behandlingen kan også skje elektronisk.
Dette er særlig tilfelle dersom en søker sender de tilsvarende søknadsdokumentene elektronisk, for eksempel på e-post, til den behandlingsansvarlige. Hvis den behandlingsansvarlige inngår en arbeidsavtale med en søker, vil de overførte opplysningene bli lagret med det formål å behandle arbeidsforholdet i samsvar med lovbestemmelsene. Dersom den behandlingsansvarlige ikke inngår arbeidsavtale med søkeren, slettes søknadsdokumentene etter melding om avslagsvedtaket, forutsatt at sletting ikke strider mot eventuelle andre legitime interesser til den behandlingsansvarlige. En annen berettiget interesse i denne forstand er for eksempel bevisbyrde i rettergang etter den alminnelige likebehandlingsloven (AGG).

Databeskyttelsesbestemmelser for distribusjon og bruk av Facebook

Behandlingsansvarlig har integrert komponenter av selskapet Facebook på denne nettsiden. Facebook er et sosialt nettverk. Et sosialt nettverk er en sosial møteplass som drives på Internett, et nettsamfunn som vanligvis gjør det mulig for brukere å kommunisere med hverandre og samhandle i virtuelt rom.

Et sosialt nettverk kan tjene som en plattform for å utveksle meninger og erfaringer, eller det lar Internett-samfunnet gi personlig eller bedriftsrelatert informasjon. Facebook gjør blant annet det mulig for brukere av det sosiale nettverket å opprette private profiler, laste opp bilder og nettverk via venneforespørsler.

Facebooks driftsselskap er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en berørt person bor utenfor USA eller Canada, er den ansvarlige for å behandle personopplysninger Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hver gang en av de enkelte sidene på denne nettsiden kalles opp, som betjenes av den behandlingsansvarlige og som en Facebook-komponent (Facebook plug-in) er integrert på, vil nettleseren på informasjonsteknologisystemet til personen den aktuelle Facebook-komponenten automatisk aktiveres av den respektive Facebook-komponenten, fører til at en representasjon av den tilsvarende Facebook-komponenten lastes ned fra Facebook. En fullstendig oversikt over alle Facebook-plugin-moduler finner du på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som en del av denne tekniske prosessen blir Facebook informert om hvilken spesifikk underside av nettstedet vårt som besøkes av vedkommende.

Dersom vedkommende er pålogget Facebook samtidig, gjenkjenner Facebook hvilken spesifikk underside av nettsiden vedkommende besøker hver gang vedkommende ringer opp nettsiden vår og under hele oppholdet på nettsiden vår. Denne informasjonen samles inn av Facebook-komponenten og tilordnes den respektive Facebook-kontoen til den berørte personen av Facebook. Dersom vedkommende klikker på en av Facebook-knappene som er integrert på nettsiden vår, for eksempel "Like"-knappen, eller om vedkommende kommer med en kommentar, tildeler Facebook denne informasjonen til vedkommendes personlige Facebook-brukerkonto og lagrer denne. personlige data.

Facebook mottar alltid informasjon via Facebook-komponenten om at vedkommende har besøkt nettsiden vår dersom vedkommende er innlogget på Facebook samtidig med å gå inn på nettsiden vår; dette skjer uavhengig av om vedkommende klikker på Facebook-komponenten eller ikke. Hvis den registrerte ikke ønsker at denne informasjonen skal overføres til Facebook på denne måten, kan de forhindre overføringen ved å logge ut av Facebook-kontoen sin før de går inn på nettsiden vår.

Datapolicyen publisert av Facebook, som er tilgjengelig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, gir informasjon om innsamling, behandling og bruk av personopplysninger av Facebook. Det er også forklart der hvilke innstillingsmuligheter Facebook tilbyr for å beskytte personvernet til den registrerte. I tillegg finnes ulike applikasjoner som gjør det mulig å undertrykke dataoverføring til Facebook. Slike applikasjoner kan brukes av vedkommende for å undertrykke dataoverføring til Facebook.

Databeskyttelsesbestemmelser for distribusjon og bruk av Instagram

Behandlingsansvarlig har integrerte komponenter av Instagram-tjenesten på denne nettsiden. Instagram er en tjeneste som kvalifiserer som en audiovisuell plattform og lar brukere dele bilder og videoer, samt redistribuere slike data på andre sosiale nettverk.

Driftsselskapet for Instagram-tjenestene er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Hver gang det kalles opp en av de enkelte sidene på denne nettsiden, som betjenes av den behandlingsansvarlige og hvor en Instagram-komponent (Insta-knapp) er integrert, er nettleseren på den aktuelle personens informasjonsteknologiske system. automatisk aktivert av den respektive Instagram-komponenten fører til at en representasjon av den tilsvarende komponenten lastes ned fra Instagram. Som en del av denne tekniske prosessen blir Instagram informert om hvilken spesifikk underside av nettstedet vårt som besøkes av vedkommende.

Dersom vedkommende er pålogget Instagram samtidig, gjenkjenner Instagram hvilken spesifikk underside vedkommende besøker hver gang vedkommende ringer opp nettsiden vår og under hele oppholdet på nettsiden vår. Denne informasjonen samles inn av Instagram-komponenten og tilordnes av Instagram til den respektive Instagram-kontoen til den registrerte. Hvis den berørte personen klikker på en av Instagram-knappene som er integrert på nettstedet vårt, blir dataene og informasjonen som overføres på denne måten, tilordnet den personlige Instagram-brukerkontoen til den berørte personen og lagret og behandlet av Instagram.

Instagram mottar alltid informasjon via Instagram-komponenten om at vedkommende har besøkt nettsiden vår dersom vedkommende er logget inn på Instagram samtidig med å gå inn på nettsiden vår; dette skjer uavhengig av om den registrerte klikker på Instagram-komponenten eller ikke. Hvis den registrerte ikke ønsker at denne informasjonen skal overføres til Instagram, kan de forhindre overføringen ved å logge ut av sin Instagram-konto før de går inn på nettstedet vårt.

Ytterligere informasjon og Instagrams gjeldende databeskyttelsesforskrifter finner du på https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

Youtube

Nettstedet vårt bruker plugins fra det Google-drevne nettstedet You-Tube. Siden drives av You-Tube. Hvis du besøker en av sidene våre utstyrt med en You-Tube-plugin, vil en tilkobling til You-Tube-serverne opprettes. You Tube-serveren informeres om hvilke av våre sider du har besøkt. Hvis du er logget på din You-Tube-konto, lar du You-Tube tilordne surfeatferden din direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av din You Tube-konto. Ytterligere informasjon om håndtering av brukerdata finnes i YouTubes databeskyttelseserklæring på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

SSL-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, som forespørslene du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker denne siden SSL-kryptering. Du kan kjenne igjen en kryptert forbindelse ved at adresselinjen til nettleseren endres fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i nettleserlinjen.

Hvis SSL-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du overfører til oss leses av tredjeparter.

Integrasjon av tredjeparts tjenester og innhold

Det kan forekomme at innhold fra tredjeparter, som videoer fra YouTube, kart fra Google Maps, RSS-feeder eller grafikk fra andre nettsteder, er integrert i dette netttilbudet. Dette forutsetter alltid at leverandørene av dette innholdet (heretter kalt «tredjepartsleverandører») oppfatter IP-adressen til brukerne. For uten IP-adressen kunne de ikke sende innholdet til nettleseren til den respektive brukeren. IP-adressen er derfor nødvendig for visning av dette innholdet. Vi bestreber oss på kun å bruke innhold hvis respektive leverandører bare bruker IP-adressen til å levere innholdet. Vi har imidlertid ingen innflytelse om tredjepartsleverandørene lagrer IP-adressen, for eksempel for statistiske formål. Så langt dette er kjent for oss, informerer vi brukerne om det.

Rett til informasjon, sletting, blokkering, overføring

Du har rett til gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottaker og formålet med databehandlingen samt rett til retting, blokkering, overføring eller sletting av disse dataene når som helst. Du kan når som helst kontakte oss på adressen oppgitt i forlaget hvis du har ytterligere spørsmål om emnet personopplysninger.

Innvendinger mot reklameposter

Bruk av kontaktdata publisert innenfor rammen av avtrykksforpliktelsen for å sende uoppfordret reklame- og informasjonsmateriell er herved gjenstand for. Operatørene av sidene forbeholder seg uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt i tilfelle uønsket sending av reklameinformasjon, for eksempel via spam-e-post.

Nettleser-plugin

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å stille inn nettleserprogramvaren din tilsvarende; Vi vil imidlertid gjøre deg oppmerksom på at i dette tilfellet vil du, hvis det er aktuelt, ikke kunne bruke alle funksjonene på denne nettsiden fullt ut. Du kan også hindre Google i å samle inn dataene generert av informasjonskapselen og relatert til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) og fra å behandle disse dataene av Google ved å laste ned nettleserplugin-modulen som er tilgjengelig under følgende lenke og installer: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

SERVER-LOGG-FILER

Tilbyderen av sidene samler og lagrer automatisk informasjon i såkalte serverloggfiler, som din nettleser automatisk overfører til oss.

Disse er:

Nettlesertype og nettleserversjon
operativsystem som brukes
Henvisnings-URL
Vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang
Tidspunkt for serverforespørsel

Noen av nettsidene bruker såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler skader ikke datamaskinen din og inneholder ikke virus. Informasjonskapsler tjener til å gjøre tilbudet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din og lagres av nettleseren din.